بیا و امشبــ جاے مـטּ بایستــ و از ایـטּ لَبــﮧ تماشا کـטּ.ببیـטּ چـﮧ هول آور استـــ ورطـﮧے "نبودטּ"

 

رو ب تو سجده میکنم  دَری ب کعبه باز نیست/بس ک طواف کردَمَت مرا ب حج نیاز نیست

ب هر طرف نظَر کنم نماز ِ من نماز نیست....

مرا ب بَند میکشی از این رهاتَرَم کنی/زخم نمیزنی ب من ک مبتلا تَرَم کنی

از همه توبه میکنم بلکه تو باورم کنی...

 

                                                                                      - داریـــوش

 

*اشکــــــ ...


برچسب‌ها: 40تیکـــ, ه

+ بــ ه اســپـــرســـو رسيــــده در لح ـــظــ ه ای مـــ ه آلــــود     .... بـآنوی مهـرگــآن  

سَرنوشتـے جامانده

تَهـِ فِنجانِ قَهوه

جاے تو خالـے

تا آטּ را تعبیر کنم ...

✖ اینجا فقط "خودتــــ" باش!
✖ پروفایل فعاله.
صرفا جهت ارض..ای کنجکاویتـــ !
✖فیل.تر نمیشم.
اما اگه شدم ی 1 بذار جلو آدرس
✖ بد اخلاق نیستــــــم
✖ ب کافَم خوش اومــــــــدی رفیـــق
تا دلتــــــ بخواد اینجا میزِ تَکــ نفره هستــ
واسه خلوتـــ با تنهاییتــــــــ...

Profile| posts| Email| Home


♀Archive
آذر 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
آرشيو

♀Categorys
برای پرهـــــآم...
تـلخ نوشتــــ
قنـد نوشتــــ :)
خـــنثــــی!
40تیکــ.ه
مَــ خآصَم ـــن چون...

♀Links
♀ وسعــتـــ بــــی واژه (نگـــــارم)
♀ عشــق و لجـــــ ن
......
.....
....
..
.

♀Design by

كد جاوا در :قالبسرا