بیا و امشبــ جاے مـטּ بایستــ و از ایـטּ لَبــﮧ تماشا کـטּ.ببیـטּ چـﮧ هول آور استـــ ورطـﮧے "نبودטּ"

 

رو ب تو سجده میکنم  دَری ب کعبه باز نیست/بس ک طواف کردَمَت مرا ب حج نیاز نیست

ب هر طرف نظَر کنم نماز ِ من نماز نیست....

مرا ب بَند میکشی از این رهاتَرَم کنی/زخم نمیزنی ب من ک مبتلا تَرَم کنی

از همه توبه میکنم بلکه تو باورم کنی...

 

                                                                                      - داریـــوش

 

*اشکــــــ ...


برچسب‌ها: 40تیکـــ, ه

+ بــ ه اســپـــرســـو رسيــــده در لح ـــظــ ه ای مـــ ه آلــــود     .... بـآنوی مهـرگــآن  

سَرنوشتـے جامانده

تَهـِ فِنجانِ قَهوه

جاے تو خالـے

تا آטּ را تعبیر کنم ...

✖ اینجا فقط "خودتــــ" باش!
✖ پروفایل فعاله.
صرفا جهت ارض..ای کنجکاویتـــ !
✖فیل.تر نمیشم.
اما اگه شدم ی 1 بذار جلو آدرس
✖ بد اخلاق نیستــــــم
✖ ب کافَم خوش اومــــــــدی رفیـــق
تا دلتــــــ بخواد اینجا میزِ تَکــ نفره هستــ
واسه خلوتـــ با تنهاییتــــــــ...

Profile| posts| Email| Home


♀Archive
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
آرشيو

♀Categorys
برای پرهـــــآم...
تـلخ نوشتــــ
قنـد نوشتــــ :)
خـــنثــــی!
40تیکــ.ه
مَــ خآصَم ـــن چون...

♀Links
♀ وسعــتـــ بــــی واژه (نگـــــارم)
♀ عشــق و لجـــــ ن
......
.....
....
..

♀Design by

كد جاوا در :قالبسرا